Fysik

FY7 Materia och strålning (GLP 2016)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Lea Linna Markus Norrby Timo Tynkkynen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kursen FY7 behandlar den moderna fysik som uppstod ur konflikter med den klassiska fysiken. Den ger en bild av vetenskapens utveckling genom att presentera de historiska observationer, uppfinningar och forskare, vilka ledde till kunskaper om strålningens och energins kvantisering och förståelse av materiens struktur. Samtidigt ger den inblick i de naturvetenskapliga framstegens betydelse och samhälleliga inverkan. Kvantfysikaliska tillämpningar presenteras mångsidigt. Kursen ger inblick i kosmologins utveckling och fördjupar helhetsbilden av fysik som en vetenskap som förklarar materiens och världsalltets struktur.

Kursen erbjuder rikligt med mångsidiga övningsuppgifter. Övningsuppgifterna möjliggör nivåindelning och stöder även självständiga studier.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla