Fysiikka

FY4 Voima ja liike (LOPS 2016)

Timo Tynkkynen Tommi Vornanen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Lukion opetussuunnitelman 2016 mukainen fysiikan 4. kurssi harjaannuttaa opiskelijaa käyttämään ja soveltamaan voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Tavoitteena on ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa, osata tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja harjaantua graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

Kurssi tukee käsitteiden käyttöönottoa kokeellisen hahmottamisen kautta. Se mahdollistaa myös opiskelijakeskeisten ja yhteisöllisten oppimismenetelmien tai käänteisen opetusmenetelmän käyttämisen. Teksti on tiivistä ja helppolukuista, mutta se ei tingi fysikaalisten käsitteiden täsmällisestä käytöstä. Selkeästi esitettyjen esimerkkien lisäksi asioiden omaksumista edistetään mm. videoilla ja simulaatioilla.Studeon FY4-kurssi tarjoaa runsaan ja perinteisiä oppikirjoja huomattavasti monipuolisemman kokoelman harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät mahdollistavat eriyttämisen ja ne tukevat hyvin myös itsenäistä opiskelua. Lisäksi niissä on huomioitu sähköistyvän ylioppilaskokeen mukanaan tuomat vaatimukset.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla