Fysik

FY4 Kraft och rörelse (GLP 2016)

Leif Ekrem Timo Tynkkynen Tommi Vornanen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kursen Fysik 4 enligt gymnasiets läroplan från år 2016 syftar till att träna upp studenten i konsten att använda och tillämpa begreppen kraft och rörelse i vardagslivet, inom miljön, i samhället och vid bruk av teknologi. Målet är att förstå konservationslagarnas roll inom fysiken, att experimentellt undersöka fenomen kopplade till krafter och rörelse och att använda och producera grafer som beskriver dessa ting.

Kursen stöder förståelsen av begrepp via experimentell verksamhet. Den gör det möjligt att jobba studerandecentrerat och i grupp. Det går också bra att be studenterna sätta sig in i saker och ting på förhand. Texten är kompakt och lättläst, men ger inte avkall på ett korrekt användande av fysikaliska begrepp. Förutom användning av tydligt formulerade uppgifter, används videon och simulationer. Studeo-kursen FY4 erbjuder ett rikligare och mångsidigare utbud av uppgifter än traditionella pappersböcker. Uppgifterna gör nivåindelning möjlig och stöder också självständig inlärning. Dessutom har man beaktat de krav den kommande digitala studentexamen ställer. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla