Fysik

FY2 Värme (GLP 2016)

Erik Holm Hannu Turunen Timo Tynkkynen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

FY2, Värme är den första fördjupade gymnasiekursen i fysik. Innehållet i de fördjupade kurserna är hämtade från fysikens olika delområden. Målet är att fördjupa den naturvetenskapliga allmänbildningen samt förbereda den studernade för studier i naturvetenskaper och relaterade områden efter gymnasiet. Studier i medicin och teknik kräver oftast att man läst gymnasiets fördjupade kurser i fysik.
 

Under kursen bekantar man sig med fenomen som har att göra med temperatur, tryck och energi. Förhållandet mellan värmeenergi och mekanisk energi är centrala i kursen, men även energikällor och -produktion. Med tanke på utmaningen mänskligheten står inför i och med klimatförändringen och de förändringar som kommer att krävas i energikonsumtion och -produktion är det här extremt viktigt.

Studeos FY2-kurs stöder uppbyggande av begreppsapparaten via enkla experiment. Den underlättar och stöder studerandecentrerat, kollaborativt eller omvänt arbetssätt. Texten är koncis och enkel att läsa utan att pruta på korrekt användning av fysikaliska begrepp. Förutom tydliga exemplen används multimedia såsom videon och simulationer för att stöda lärandeprocessen.


Studeos FY2-kurs erbjuder ett rikligt utbud av övningsuppgifter som är mer mångsidiga än traditionella läroböcker. Övningsuppgifterna underlättar differentiering och stöder den studerandes eget arbete. De är även konstruerade med tanke på det nya digitala studentprovet i fysik.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla