Fysiikka

FY2 Lämpö (LOPS 2016)

Hannu Turunen Timo Tynkkynen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

FY2, Lämpö on ensimmäinen lukion fysiikan syventävistä kursseista. Fysiikan syventävillä kursseilla perehdytään perusteellisesti eri fysiikan osa-alueisiin. Näin syvennetään luonnontieteellistä yleissivistystä ja saadaan valmiuksia lukion jälkeisiin opintoihin luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Puhtaasti luonnontieteellisten alojen lisäksi esimerkiksi tekniset ja lääketieteelliset alat edellyttävät useimmiten laajoja fysiikan lukio-opintoja.

FY2-kurssilla perehdytään aineen lämpötilaan ja paineeseen liittyviin ilmiöihin sekä energiaan. Erityisesti tarkastellaan lämpöenergiaa ja sen suhdetta mekaaniseen energiaan. Energialähteet ja energiantuotantotavat ovat myös kurssin keskeisiä sisältöjä, koska ilmastonmuutoksen hillitsemisessä energian kulutuksen ja tuotannon ratkaiseminen kestävällä tavalla ovat avainasemassa.

Studeon FY2-kurssi tukee käsitteiden käyttöönottoa kokeellisen hahmottamisen kautta. Se mahdollistaa myös opiskelijakeskeisten ja yhteisöllisten oppimismenetelmien tai käänteisen opetusmenetelmän käyttämisen. Teksti on tiivistä ja helppolukuista, mutta se ei tingi fysikaalisten käsitteiden täsmällisestä käytöstä. Selkeästi esitettyjen esimerkkien lisäksi asioiden omaksumista edistetään mm. videoilla ja simulaatioilla.

Studeon FY2-kurssi tarjoaa runsaan ja perinteisiä oppikirjoja huomattavasti monipuolisemman kokoelman harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät mahdollistavat eriyttämisen ja ne tukevat hyvin myös itsenäistä opiskelua. Lisäksi niissä on huomioitu sähköistyvän ylioppilaskokeen mukanaan tuomat vaatimukset.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla