Fysik

FY1 Fysiken som naturvetenskap (GLP 2016)

Leif Ekrem Erik Holm Markus Norrby
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Centralt innehåll (GLP 2016):

  • fysikens betydelse i nutiden, i fortsatta studier och i arbetslivet
  • stifta bekantskap med grundformerna för växelverkan, universums strukturer och uppkomst samt materiens uppbyggnad
  • kraft som orsak till att en rörelse förändras samt kinematikens fenomen
  • betydelsen av experiment och modeller då fysikalisk kunskap byggs upp
  • insamling och grafisk presentation av resultat samt bedömning av deras tillförlitlighet
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla