Filosofia

FI3 Yhteiskuntafilosofia (LOPS 2016)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Jani Tiirikainen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon FI3-kurssi tarjoaa aineksia ja malleja, joiden avulla opiskelija rakentaa käsitystään yhteiskuntafilosofiasta. Lukion opetussuunnitelman mukaan tehty, opiskelijaa aktivoiva kurssi on monipuolinen, laadukas ja helppokäyttöinen. Elämyksellisten kappaleiden ja monipuolisten harjoitusten avulla opiskelija käy dialogia eri teorioiden, filosofien ja ajankohtaisten ilmiöiden kanssa laajentaen näin perspektiiviään.

Kurssi on suunniteltu niin, että se sopii yhtä hyvin sekä luokkahuoneeseen ryhmän kanssa että itsenäisen kurssin suorittamiseen. Luvuissa sukelletaan ajankohtaisten tekstien, kuvien, uutisten, videoiden, linkkien ja pedagogisesti laadukkaiden harjoitusten avulla tutkimaan kurssin sisältöjä, kuten yksilöä ja yhteisöä, oikeudenmukaisuutta, valtaa, yhteiskunnallisia jännitteitä sekä ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä. Kurssi antaa eväitä opiskelijalle eri teorioiden ja näkökulmien tarkasteluun ja kriittiseen ajatteluun.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla