Filosofi

FI3 Samhällsfilosofi (GLP 2016)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Clara Nordman Jani Tiirikainen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kursen FI3 erbjuder de studerande byggstenar och modeller för att bygga upp sin egen uppfattning om samhällsfilosofin. Kursen är uppgjord enligt gymnasiets läroplan samt aktiverande, mångsidig, högklassig och lätt att använda. Med hjälp av medryckande texter och varierande uppgifter vägleds de studerande att föra en dialog med olika teorier, filosofer och aktuella fenomen. Detta hjälper dem att vidga sina perspektiv.

Kursen är planerad så att den lämpar sig för såväl traditionellt klassrumsarbete som självständiga studier. I kapitlen görs djupdykningar i kursens teman – individen och samfundet, rättvisa, makt, samhälleliga spänningar och aktuella samhällsfilosofiska frågor – med hjälp av aktuella texter, bilder, nyheter, videor, webbplatser samt pedagogiskt välplanerade uppgifter. Kursen ger de studerande verktyg att kritiskt granska och reflektera över en mångfald av teorier och perspektiv.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla