Filosofi

FI2 Etik (GLP 2016)

Antti Kajas Tina Kinnunen Heidi Meltovuo Clara Nordman Marja Oilinki Jani Tiirikainen Teemu Toppinen Kaisa-Mari Majamäki
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kursen i filosofisk etik fortsätter att öppna upp det filosofiska tänkandet med hjälp av tankeexperiment och frågor kopplade till ungdomarnas liv. För att de studerande ska nå filosofins färdighetsmålsättningar betonar uppgifterna förutom behärskande av begrepp även utveckling av förståelsen och tankeförmågan samt vikten av dialog. Strävan är att de studerande ska förstå, tänka och argumentera själva istället för att lära sig utantill.

Den etiska reflektionen kopplas till allt från den ungas egna livsfrågor till etiska teorier, metaetik, viktiga frågor inom den tillämpade etiken samt livsfilosofi. I materialet strävar vi efter ett förståeligt, intressant, betydelsefullt och modernt sätt att närma sig temat även i mer komplicerade frågor. Som stöd för studierna finns det t.ex. videor, Quizlet-kort och länkar till olika nätkällor. Provbanken innehåller mångsidiga uppgifter och stöder övningen inför de digitala proven. I den pedagogiska planeringen av kursen har det beaktats att kursen är gemensam för alla. Det finns också extra material för de som är mer intresserade, såsom ett fördjupande avsnitt om metaetik.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla