Filosofia

FI2 Etiikka (LOPS 2016)

Antti Kajas Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen Teemu Toppinen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan rakennettu filosofisen etiikan kurssi jatkaa filosofisen ajattelun avaamista ajatuskokeiden ja nuorten elämään liittyvien kysymysten avulla. Filosofian taitotavoitteiden saavuttamiseksi tehtävissä korostuu käsitteiden hallinnan lisäksi ymmärryksen karttuminen, ajattelutaidot sekä dialogisuus. Ulkoaoppimisen sijaan pyritään ymmärrykseen ja omaan ajatteluun ja argumentointiin.

Eettinen pohdinta liitetään nuoren elämästä ja omista kysymyksistä lähtien päämoraaliteorioihin, tärkeisiin soveltavan etiikan kysymyksiin ja elämänfilosofiaan. Kirjan lähestymistapa on ymmärrettävä, kiinnostava, merkityksellinen ja nykyaikainen myös monimutkaisissa ja vaikeissa kysymyksissä. Opiskelun tueksi on esimerkiksi videoita, Quizlet-kortteja ja linkkejä internetin eri lähteisiin. Koepankki sisältää monipuolisia tehtäviä ja tukee sähköisiin kirjoituksiin harjoittelua. Kurssin pedagogisessa suunnittelussa on otettu huomioon, että kurssi on kaikille yhteinen. Myös harrastuneille on tarjolla lisämateriaalia kuten filosofista ajattelua mallintava syventävä luku metaetiikasta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla