Filosofia

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2016)

Kaisa-Mari Majamäki Joonas Martikainen Marja Oilinki Anne Rongas
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Filosofian ensimmäisellä vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisella kurssilla käsitellään sekä yleisiä ajattelun ja argumentoinnin taitoja että erityisesti filosofialle tyypillisiä työtapoja. Monien ajatuskokeiden, havainnollisten harjoitusten ja selkeän perustekstin avulla oppija tutustuu samanaikaisesti filosofian eri osa-alueisiin ja ajattelutapoihin sekä tieteellisen ajattelun luonteeseen.

Kirjan tavoitteena on tuoda mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla filosofia ja sen taitavaan ajatteluun tarjoama apu osaksi maailmankuvaansa rakentavan nuoren elämismaailmaa. Kriittisen oman ajattelun ja ilmaisun kehittymistä tukevat vaihtelevat ja ajattelua aktivoivat työtavat.  

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla