Filosofi

FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande (GLP 2016)

Kaisa-Mari Majamäki Joonas Martikainen Marja Oilinki Mikael Olin Anne Rongas
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

I den första filosofikursen behandlas allmänna färdigheter för tänkande och argumentation samt arbetsmetoder som är kännetecknande för filosofin. Läsaren har hjälp av tankeexperiment, illustrerande övningsuppgifter och en tydlig grundtext. Samtidigt bekantar vi oss med filosofins olika delområden samt det filosofiska tänkandets och det vetenskapliga tänkandets natur.

Avsikten med boken är att filosofin, och den hjälp som det filosofiska tänkandet erbjuder, skall fungera som en del av den världsbild som den unga bygger upp - på ett sätt som känns relevant och meningsfullt. Det kritiska tänkandet och den egna uttrycksförmågan utvecklas med hjälp av arbetsmetoderna i boken, som är varierande och aktiverar studerandena.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla