Elämänkatsomustieto

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 3.5.2023

Opintojaksolla Uskonto ja uskonnottomuus aiheena on uskontoihin liittyvä katsomuksellinen ajattelu ja niiden tutkimus. Materiaalissa korostuvat suurimmat maailmanuskonnot ja uskonnottoman ajattelun pääsuunnat. Uskontoja tarkastellaan sen eri ulottuvuuksien kautta sekä eletyn ja koetun uskonnon kautta. Opintojakso syventää ja tiivistää opiskelijan ymmärrystä siitä, miten katsomukset vaikuttavat ihmisten elämään ja yhteiskuntiin.

Oppimateriaali sopii niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun.