Elämänkatsomustieto

ET3 Yksilö ja yhteisö (LOPS 2016)

Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Demokratiassa ja avoimessa yhteiskunnassa kansalaiselta vaaditaan paljon. Tällä kurssilla avataan monien eri tieteiden näkökulmia siihen, miten yhteiskuntaa voi kehittää ja kuinka nykyisyyteen ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Yhteisöllisyyden perustava luonne liittyy myös etiikasta tuttuihin normeihin ja arvoihin: hyviin päämääriin ja keinoihin, joilla niitä voi tavoitella.

Elämänkatsomustiedon kolmas kurssi lähestyy teemoja ajankohtaisista ja ajattelevien nuorten näkökulmista ja haastaa ajattelemaan tarkemmin. Tarjolla on ajatuksia ja sosiaalisia tosiasioita, joita opiskelemalla on helpompi hahmottaa maailmaa ja vaikuttamista sekä yhdenvertaisuuden ihannetta. Vakavien aiheiden kuten holokaustin ja vihapuheen lisäksi aiheet liittyvät arkisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja yksilön kykyyn vaikuttaa ympäristöönsä positiivisesti. Tekstien ja linkkien lisäksi materiaali sisältää monipuolisia harjoituksia ja ajatushaasteita. Kurssi on polku, jota kulkiessa opiskelija oppii tietoja, taitoja ja maailmankansalaisen asenteita – unohtamatta aktivointia nuoren yhteiskunnalliseen toimintaan. Kurssi on suunniteltu siten, että se sopii niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseen opiskeluunkin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla