Englanti 8 This is My World

Peter Kurronen Annika Ruohonen
8,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

8. luokalla kerrataan alakoulun oppimäärän keskeisiä asioita peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi opetellaan uusia rakenteita ja rakennetaan aihepiirin sanavarastoa. Monipuolisten aktivoivien harjoitusten avulla oppilas harjaantuu ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, olemaan aktiivinen ja toimimaan ryhmässä.

8. luokan aihepiirejä:
- Eurooppa
- matkustaminen
- Amerikka
- kulttuurien kohtaaminen

8. luokalla harjoiteltavia keskustelutilanteita:
- ulkomaalaisen tapaaminen
- matkan varaaminen, lipun ostaminen
- lentokentällä toimiminen
- tien kysyminen ja neuvominen
- avun pyytäminen, sairastuminen

8. luokan kielioppiaiheita:
- substantiivin yksikkö ja monikko
- artikkelit
- artikkelit maantieteellisissä nimissä
- genetiivi
- relatiivipronominit ja -lauseet
- persoonapronominit
- adverbit ja niiden vertailu
- apuverbit
- 2. konditionaali

Sisältö:

  1. Eurooppa
  2. Kulkuvälineet, substantiivit (artikkelit ja monikko)
  3. Lentokentällä, genetiivi, Halloween
  4. Matkamuistot, relatiivipronominit
  5. Suunnitelman muutokset, Thanksgiving, Eurooppa-projekti, joulu
  6. Amerikka, brittienglannin ja amerikan englannin eroja, persoonapronominit, apuverbit
  7. Amerikka, sääolosuhteet, maantieteelliset nimet
  8. Seikkailu, adjektiivien vertailu, adverbit ja adverbien vertailu
  9. Nähtävyydet, konditionaali
  10. Suomi, liitekysymykset, Amerikka-projekti
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla