Englanti

Englanti 7 This is Me

Peter Kurronen Annika Ruohonen
8,50 € / oppilas (+ alv. 10 %)

Englanti 7 – This is me on yläkoulun englannin opintokokonaisuus, jossa kerrataan alakoulun oppimäärän keskeisiä asioita opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi opetellaan uusia aktiivin aikamuotoja ja rakennetaan aihepiirin sanavarastoa. Kieliopin pääpaino on verbiopissa, ja aihepiirit muodostuvat omasta elämästä kertomisesta. Monipuolisten aktivoivien harjoitusten avulla oppilas harjaantuu ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, olemaan aktiivinen ja toimimaan ryhmässä.

7. luokan aihepiirejä:

- itsestä kertominen: perheenjäsenet, kotiaskareet, kehon osat

- omasta kodista kertominen: asumismuodot, huoneet ja huonekalut

- lemmikkieläimistä kertominen: lemmikkieläimiä, eläintenhoidon välineitä, maatilan eläimiä

- koulunkäynnistä kertominen ja keskusteleminen: kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat, oppiaineet, kouluvälineet

- ystävyydestä keskusteleminen

- asuminen ja koulunkäynti englanninkielisissä maissa

- harrastuksista kertominen

- rahankäytöstä kertominen

- ruokasanat ja aterioista kertominen

- vaatesanat ja pukeutumisesta kertominen

7. luokalla harjoiteltavia keskustelutilanteita:

- itsensä esitteleminen

- kuulumisten kysyminen

- tapaamisesta sopiminen

- uuden tiedon kertominen ja siihen reagoiminen

- mieltymyksistä ja harrastuksista kertominen

- ehdottaminen ja siihen reagoiminen

- pukeutumisesta puhuminen

- tarjoaminen ja pyytäminen

7. luokan kielioppiaiheita:

- yleispreesens (väite-, kysymys- ja kieltolause)

- yleisimperfekti (väite-, kysymys- ja kieltolause)

- adjektiivit ja niiden vertailu

- kestomuodot

7. luokalla opeteltavia uusia kielioppiaiheita:

- yleisperfekti (väite-, kysymys- ja kieltolause)

- yleispluskvamperfekti (väite-, kysymys- ja kieltolause)

- verbin -ing-muodot

- indefiniittipronominit

- futuuri ja if-lause

- sanajärjestys

- I konditionaali ja if-lause

Kurssin sisältö:

1. Tutustuminen, tietoa englannin kielestä, itsestä ja perheestä kertominen

2. Asumissanastoa, yleispreesens, omasta kodista kertominen

3. Eläinsanastoa, yleisimperfekti, lemmikkieläimistä kertominen

4. Koulusanastoa, ajan ilmaisuja, yleisperfekti, epäsäännöllisten verbien taivutukset, pluskvamperfekti, omasta koulusta kertominen

5. Ystävyys, yleisaikamuodot kokonaisuudessaan, omista ystävistä kertominen

6. Harrastussanastoa, -ing-muotoja, omasta harrastuksesta kertominen

7. Musiikkisanastoa, päälauseen sanajärjestys, musiikkiharrastuksesta kertominen

8. Ulkonäön kuvailua, futuuri, 1. konditionaali, rahankäytöstä kertominen

9. Ruokasanastoa, adjektiivin vertailu, omista lempiruoista kertominen

10. Kesälomaa kohti

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla