Englanti

ENA7 Sustainability and the Environment (LOPS 2021)

Marcus Ellonen Anna Puhakka Antti Tiger
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 6.12.2021

Oppimateriaali tutustuttaa opiskelijat kestävän kehityksen maailmaan opiskelijalähtöisestä sekä globaalista näkökulmasta. Ympäristökysymysten ohella huomio keskittyy myös kansainvälisten yritysten ja järjestöjen tapaan käsitellä ja huomioida esimerkiksi ilmastonmuutoksen liittyviä kysymyksiä omassa toiminnassaan. Lisäksi oppimateriaali ohjaa opiskelijoita lähdekritiikin pariin ympäristökysymyksissä sekä tutustuttaa erilaisiin kansainvälisiin ympäristösopimuksiin. Keskeistä on harjaannuttaa opiskelijoita toimimaan aktiivisesti erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa.