Englanti

ENA6 Lifelong Learning (LOPS2016)

Elina Ihalainen Marjo Inkala Minna Niemelä Anna Puhakka Antti Tiger
13,18 € / oppilas (+ alv. 10 %)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työ- ja sosiaalisen elämän taitona. Tutustumme yhdessä tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Opiskelijat pohtivat jatko-opintoja ja tekevät tulevaisuuden suunnitelmia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssin aikana käsitellään myös talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla