Englanti

ENA5 Science and the Future (LOPS 2016)

Rick Huizinga Päivi Lyytinen Liisa Pinta Antti Tiger
14,50 € / oppilas

Kurssilla pohditaan tieteen ja tekniikan suhdetta ihmiseen. Aihepiirien kautta voidaan miettiä, miten teknologia kehittää ihmisyyttä. Miten tiede ja teknologia vaikuttavat ihmisten arkeen? Millaiseksi ympäröivä maailmamme kehittyy tulevaisuudessa?