Englanti

ENA4 Make a Difference! (LOPS 2016)

Marjo Inkala Suvi Järvenpää Anna Puhakka Antti Tiger
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Kurssi käsittelee yhteiskuntaa ja nuoria ympäröivää maailmaa. Kurssilla syvennetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa, pohditaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksia sekä harjoitellaan aktiivista vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan mielipiteiden perustelemista ja ilmaisemista niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Kurssin teemat koskettavat maantieteen, historian, yhteiskuntaopin, filosofian ja katsomusaineiden aiheita.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla