Englanti

ENA3 Cultural Phenomena (LOPS 2016)

Marjo Inkala Suvi Järvenpää Anna Puhakka Antti Tiger
14,50 € / oppilas

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa portfoliotyöskentelyn kautta. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia kielellistä tarkkuutta painottaen. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla