Englanti

ENA Right on!

Marcus Ellonen Anna Puhakka
14,50 € / oppilas

Right on! on tarkoitettu lukioon valmistavaksi englannin oppimateriaaliksi tai lukion tukikurssin pohjaksi. Oppimateriaali kertaa englannin peruskieliopin, keskeisimmät sanastokokonaisuudet ja tarjoaa lisäksi opiskelijalle työkaluja oppimaan oppimiseen. Materiaalin pääpaino on kertaamisessa, perusasioiden haltuunotossa sekä monipuolisissa suullistavissa ja kirjallisissa harjoituksissa. Right on! sisältää myös runsaasti luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia ja sopii sekä luokkahuonetyöskentelyyn että itsenäiseen suorittamiseen.