Espanja

EAB32 Matkalla maailmassa (LOPS 2016)

Jaana Kanninen Cristina Maillo Pegot Minna Malmi Marika Roos Susanna Törnström
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Oppimateriaali poistuu myynnistä kesällä 2023.


Tämän kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Tavoitteena on oppia selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten käytettäessä erilaisia palveluita. Tavoitteena on myös oppia kertomaan laajemmin itsestä, omasta perheestä ja asuinpaikasta. Erityisesti harjoitellaan matkustamiseen liittyviä sosiaalisia tilanteita. Aihekokonaisuutena on ”kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus”. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla