Biologia

BI5 Biologian sovellukset (LOPS 2016)

Sakari Kannisto Päivi Mattila Leena Mäkelä Hanna-Riitta Rissanen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

BI5 on bioteknologian ja geeniteknologian kurssi. Tietämys geeneistä ja niiden toiminnasta on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Bio- ja geeniteknologiassa kehitetään koko ajan uusia sovelluksia mitä moninaisimmille elämänaloille: terveyden- ja sairaudenhoitoon, ravinnontuotantoon, ympäristönsuojeluun, energiantuotantoon sekä lemmikkieläinten, tuotantoeläinten ja ravintokasvien jalostukseen.

Geneettisesti muokatut eläimet ja kasvit herättävät myös huolta ja eettisiä kysymyksiä. Ihmisen geneettisen muokkaamisen toivotaan tulevaisuudessa mahdollistavan monien sairauksien hoidon tai jopa hävittämisen. Samalla siihen liittyy pelottavia uhkakuvia. Tällä kurssilla opiskelija saa käsityksen siitä, mitä geenitekniikka mahdollistaa ja mitä rajoituksia siihen liittyy. Näitä tietoja tarvitaan, kun yhteiskunnassa pohditaan geenitekniikan hyötyjä ja haittoja. 

Kurssimateriaalissa on runsaasti eritasoisia tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Harjoituksissa testataan käsitteistöä, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista sekä itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä toteutettaviksi. Materiaali sisältää myös ohjeita erilaisten tutkimusten suorittamiseksi.

Kurssin arviointia varten on koetehtäväpankki. Siinä on runsaasti vaihtoehtoisia tehtäviä kurssin loppukoetta varten.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla