Biologia

BI3 Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2016)

Sakari Kannisto Päivi Mattila Hanna-Riitta Rissanen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

BI3-kurssi vie sinut geenien ja solujen maailmaan. Tutustut solujen rakenteeseen, toimintoihin ja lisääntymiseen. Koska kaikki eliöt koostuvat soluista, kurssilla opit ymmärtämään itseäsi ja maailmaa aivan uudella tavalla. Ymmärryksesi oman kehon ja muiden eliöiden toiminnasta syventyy.

Tietoisuus solujen ja niissä olevien geenien toiminnasta ja vaikutuksesta on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Geenitestaus, genomikartoitukset, geenimuunnellut organismit ja monet muut sovellukset ovat yhä enemmän esillä arkipäivässämme. Tämä kurssi antaa vankan pohjatiedon näiden asioiden ymmärtämiselle: geenin rakenne, toiminta ja geenien periytyminen vanhemmilta jälkeläisille ovat tämän kurssin keskeistä sisältöä.

Solujen ja geenien maailma on mikroskooppisen pieni. Olemme siksi liittäneet kurssimateriaaliin runsaasti animaatioita solun mikrotason tapahtumista. Animaatioiden lisäksi materiaalissa on havainnollistavia kuvia ja ulkopuolisia linkkejä, joiden avulla selvennetään solutason ilmiöitä ja etsitään samalla niiden liittymäkohtia arkielämään.

Kurssimateriaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä. Opettaja valitsee tehtävistä omalle ryhmälleen sopivimmat. Harjoituksissa testataan niin käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista kuin itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä toteutettaviksi. Kurssissa on ohjeita myös mikroskopointi- ja laborointitehtäviin sekä erilaisia vaihtoehtoja solubiologisen tutkimuksen suorittamiseksi.

Kurssin voi toteuttaa opettajajohtoisena opiskeluna tai osin flipped classroom -tekniikalla. Laajan koetehtäväpankin avulla opettaja voi halutessaan pitää loppukokeen sijaan useampia välikokeita, esimerkiksi jokaisen suuremman aihekokonaisuuden jälkeen.

 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla