Biologia

BI1 Elämä ja evoluutio (LOPS 2016)

Sakari Kannisto Päivi Mattila Salla Merenheimo Johanna Vuollet
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Elämä ja evoluutio on uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukainen ensimmäinen biologian kurssi.

Kurssi toimii johdatuksena biologiaan tieteenä ja avaa solu- ja evoluutiobiologian perusteita. Materiaali hyödyntää videoita ja havainnollisia kuvia sekä tarjoaa linkkejä ulkopuolisille sivustoille. Niiden avulla on mahdollista syventää ja eriyttää opetusta opettajan haluamalla tavalla. Opiskelija voi myös itsenäisesti perehtyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Monipuoliset harjoitukset antavat tilaisuuksia tiedonhaun harjoittelusta lajintunnistukseen. Opettaja voi myös muokata kurssia lisäämällä omia materiaaleja, linkkejä ja harjoituksia.

Kurssimateriaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä. Opettaja valitsee tehtävistä omalle ryhmälleen sopivimmat. Harjoituksissa testataan käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista, itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä toteutettaviksi. Materiaalissa on myös useita ohjeita opiskelijoiden oman tutkimuksen toteuttamiseen. Niistä opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä valita sopivimman.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla