Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset (LOPS 2016)

Minna Artimo Annukka Kuhajärvi Jenny Prokkola Hanna Ontero
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon ÄI6-kurssi Nykykulttuuri ja kertomukset keskittyy nykykulttuuriin. Erityisesti käsitellään nykykirjallisuutta ja ajankohtaisia asia- ja mediatekstejä.

Kurssilla perehdytään kertomuksen teoriaan ja kertomusten kulttuurilliseen merkitykseen. Harjoitusten avulla havainnoidaan, miten kertomuksen keinoja käytetään monenlaisissa teksteissä esimerkiksi journalismissa, mainonnassa, sosiaalisessa mediassa, peleissä, elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Kurssilla perehdytään myös vuorovaikutusetiikkaan. Keskeisenä sisältönä on dialoginen vuorovaikutus, jota käsitellään sekä kasvokkaisessa että verkkoviestinnässä. Harjoituksissa pohditaan vuorovaikutustilanteita ja sitä, miten niissä voi toimia eettisesti ja rakentavasti.

Kaunokirjallisten ja asiatekstinäytteiden lisäksi kurssilla on paljon muita autenttisia aineistoja: kuvia, videoita ja linkkejä erilaisille sivustoille. Kurssilla harjoitellaan myös antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Harjoituksissa oppimista tukevat Studeon itse- ja vertaisarviointityökalut.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla