Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI5 Teksti ja konteksti (LOPS 2016)

Minna Artimo Henna Järvi Annukka Kuhajärvi Jenny Prokkola
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon ÄI5-kurssilla Teksti ja konteksti syvennytään erilaisiin teksteihin ja niiden konteksteihin. Kurssilla harjoitellaan analysoimaan tekstien tyyliä ja tyylipiirteitä. Tyyliä käsitellään myös kielenhuollon näkökulmasta, ja opiskelija saa työkaluja oman tekstinsä tyylin hiomiseen.

Kurssi kuljettaa läpi länsimaisen ja suomalaisen kirjallisuuden historian ja tyylikausien. Materiaali pitää sisällään runsaasti eri aikakausien tekstinäytteitä, joita tutkitaan erityisesti tyylin ja kontekstin näkökulmasta. Opiskelija myös laajentaa omaa ilmaisuaan tuottamalla tekstejä, joissa käytetään eri tyylisuuntien piirteitä.

Kaunokirjallisten tekstinäytteiden lisäksi kurssilla on paljon muita autenttisia aineistoja: videoita, asiatekstejä ja linkkejä erilaisille sivustoille. Kurssilla harjoitellaan myös antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Harjoituksissa oppimista tukevat Studeon itse- ja vertaisarviointityökalut.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla