Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (LOPS 2016)

Minna Artimo Henna Järvi Sakari Ylimaunu
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon ÄI2-kurssi Kieli, kulttuuri ja identiteetti antaa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Kurssin tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisesti syventää kieli- ja tekstitietoisuutta sekä laajentaa ymmärrystä kielen ja kirjallisuuden tehtävistä sekä kielen ja muiden ilmaisutapojen luonteesta merkitysten rakentajana. Kieltä, kulttuuria ja identiteettiä lähestytään monipuolisesti erilaisia tekstejä tulkitsemalla ja tuottamalla: videot, linkit internetin eri lähteisiin ja autenttiset tekstinäytteet tekevät opiskelusta kiinnostavaa. 

Kurssilla keskeistä on asiatekstien kirjoittaminen. Harjoituksissa opitaan suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä. Kirjoittaminen nähdään prosessina, ja omaa tekstiä opitaan arvioimaan ja muokkaamaan. Prosessi korostuu myös siinä, että teksteistä harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Tässä tukevat Studeon itse- ja vertaisarviointityökalut.

Kurssin teemoja ovat Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, suomen kieli maailman kielten joukossa, monikielisyys ja kielen ja kulttuurin yhteys. Harjoituksissa on kurssin teemaan liittyviä kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä, joiden analysoimisessa käytetään tietoa kielen rakenteista ja ilmaisutavoista.

Kurssilla tutustutaan lisäksi suomen kielen vaihteluun ja muuttumiseen sekä siihen, miten kieltä kehitetään. Harjoituksilla vahvistetaan myös kirjakielen normien hallintaa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla