Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (LOPS 2016)

Ilkka Ahola-Luttila Minna Artimo Linda Jyrkkänen Henna Järvi Sakari Ylimaunu
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon ÄI1-kurssin Tekstit ja vuorovaikutus taustalla on ajatus oppimisen yhteisöllisestä, aktiivisesta ja oppijalähtöisestä luonteesta. Tavoitteena on oppia tutkimaan kieleen, teksteihin ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä osana maailmaa, monipuolisesti erilaisissa yhteyksissä.

Kurssilla keskeistä on oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana. Kurssilla tutkitaan laaja-alaisen tekstikäsityksen mukaisesti erilaisia tekstejä: materiaali sisältää autenttisia asia- ja kaunokirjallisia tekstejä, ääntä ja kuvaa sekä kiinnostavia linkkejä internetin eri lähteisiin. Kurssilla opiskellaan tekstien tulkinnan peruskäsitteitä, median tekstejä ja ilmiöitä, mediassa toimimista sekä kirjallisen ja suullisen viestinnän perusteita. Kurssilla harjoitellaan myös tiedonhakua, lähdekritiikkiä ja aineiston pohjalta kirjoittamista. Lisäksi oppimateriaalissa kerrataan keskeisiä kielitiedon ja kielenhuollon sisältöjä.

Monipuoliset ja innostavat harjoitukset tukevat tietojen ja taitojen karttumisessa ja oman viestijäkuvan kehittymisessä. Tärkeää on erilaisten tekstien tutkiminen ja tuottaminen itse. Harjoituksissa painotetaan myös vuorovaikutusta. Tehtävissä on sekä yksilö- että ryhmätöitä, muun muassa kirjoittamista yhdessä. Harjoitukset ja itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tiedostamaan, arvioimaan ja kehittämään omia opiskelu- ja viestintätaitojaan.

Materiaalissa on myös vinkkejä erilaisten sovellusten hyödyntämiseen oppimisessa.

 

 

 

 

 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla